Cumann Gaeilge na hAstráile
Bíoḋ bród ort as do ṫeanga!
Logo Choláiste na Rinne

Tá Coláiste na Rinne ag reachtáil cúrsaí ar líne bunaithe ar chláir agus ábhair Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Tá dhá leibhéal ann faoi láthair: cúrsa (TOSÚ) do thosaitheoirí agus cúrsa (FEABHSÚ) atá oiriúnach do dhaoine a bhfuil suim acu an teastas TEG B1 a bhaint amach (nó a bhfuil ag iarraidh an leibhéal sin a bhaint amach).

Tá uaireanta na gcursaí seo dírithe ar fhoghlaimeoirí sna S.A.M. ach b’fhéidir rang a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí Astrálacha más féidir cúigear daltaí a fháil a mbeadh toilteanach clárú. Sin an aidhm atá ag Jennifer Keogh agus James Krumrey-Quinn—cúigear daltaí a chlárú don chúrsa FEABHSÚ (TEG B1). Mairfeadh an cúrsa 8 seachtain ag tosú Déardaoin 6 Bealtaine (nó 4 Meitheamh) ag 7:00 pm AEST agus chosnódh sé €180. Ochtar an líon is mó a bheadh sa rang.

Má chuireann tú suim sa chúrsa seo, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. agus chuirimid do theachtaireacht ar aghaidh chuig Jennifer. Go n-éirí leo!

Coláiste na Rinne is running online courses based on the structure and content of the Teastas Eorpach na Gaeilge (European Certificate in Irish). There are two levels: beginners (FIRST STEPS) and a course (MAKING PROGRESS) suited to people interested in achieving the TEG B1 certificate (or getting to that level).

The hours of the courses are focused on learners in the U.S. but it would be possible to put on a course for Australian learners if five students could be found who were prepared to register. That’s the aim of Jennifer Keogh and James Kumrey-Quinn—to register five students for the MAKING PROGRESS course (TEG B1). The course would last 8 weeks, starting on Thursday 6 May (or 4 June) ag 7:00 pm AEST and it would cost €180. The maximum number of people in the class would be eight.

If this is of interest to you, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and we can pass your message on to Jennifer. Best of luck to them!
Atcota sochell saidbres.
Faigheann soicheall saibhreas.
—Seanrá Sean-Ghaeilge