Gach rud a thabharfas cuidiú, cabhair is cúnamh duit Gaeilge a fhoghlaim. Tá níos mó le fáil ar an seansuíomh.
Everything to help you to learn Irish. There is more on our old site.

Acmhainní Ar Líne ~ Online Resources


Foclóirí ~ Dictionaries

focloir.ie
Foclóir Nua Béarla-Gaeilge Fhoras na Gaeilge.
Foras na Gaeilge's New English-Irish Dictionary.
teanglann.ie
Leaganacha leictronacha de na mórfhoclóirí le cois uirlisí gramadaí agus foghraíochta.
Electronic versions of the major dictionaries as well as grammar and pronunciation tools.
tearma.ie
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge. (téarmaí teicniúla)
The National Terminology Database for Irish. (technical terms)

Read more: Acmhainní Ar Líne ~ Online Resources